Art Office Hoby
Renk Prensipleri


Renk Karışımları

Nesiller boyunca renk, sanatın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ancak, 19. yüzyılın ortalarından beri, empresyonist sanatçılar ve sonrasında ortaya çıkan akımlar, sanatlarında ilerleyebilmek için renk teorisini aktif bir şekilde kullanmışlardır.

Renk paletinin seçimi ve renkleri yönetmek, günümüz sanatçıları için önemli konulardır.